Licytacje komornicze – na czym polegają?

Licytacja komornicza jest jedną z metod pozwalających na odzyskanie długu wierzyciela. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie w inny sposób spłacić zaciągniętego kredytu. Ma wtedy miejsce zajęcie majątku dłużnika i spieniężenie go na poczet spłaty zadłużenia i pokrycia kosztów komorniczych. Jednak to, co dla jednych jest trudną sytuacją życiową, dla drugich może być okazją do nabycia mienia po niższej cenie.

Kiedy dochodzi do licytacji komorniczej?

Zanim dojdzie do licytacji komorniczej, musi zostać spełnionych szereg warunków. Trzeba pamiętać o tym, że jest to ostateczny sposób wyegzekwowania zadłużenia. Zanim do tego dojdzie, komornik sądowy musi podjąć wszelkie łagodniejsze próby odzyskania pieniędzy. Jeżeli wezwania do zapłaty oraz działania syndyka nie przynoszą pożądanych skutków, ponieważ dłużnik nadal nie ma zamiaru spłacić zaciągniętego kredytu, wtedy komornik może ubiegać się o pozwolenie na dokonanie egzekucji mienia. Takowa musi zostać wydana przez Sędziego prowadzącego sprawę. W pierwszej kolejności komorniczemu zajęciu podlega konto bankowe. To rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla dłużnika, ponieważ jest obciążany jedynie kosztami komorniczymi. W przypadku, gdy na koncie jest za mało pieniędzy, aby pokryć całość zadłużenia, następuje zajęcie innego majątku dłużnika. Przedmiotem zajęcia nie mogą być:

  • przedmioty urządzenia domowego,
  • zapady żywności i opału na okres jednego miesiąca,
  • niezbędna odzież dłużnika oraz osób będących na jego utrzymaniu,
  • odzież i narzędzia niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej oraz nauki,
  • obiekty będące przedmiotem praktyk religijnych,
  • przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania np. wózek inwalidzki.

Należy pamiętać o tym, że majątek będący przedmiotem licytacji komorniczej, bardzo często jest sprzedawany po dużo niższej cenie rynkowej, dlatego jest to bardzo niekorzystne dla dłużnika.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Przed rozpoczęciem licytacji muszą być podane do informacji publicznej takie dane jak: data, miejsce oraz przedmiot licytacji. Informacja ta przeważnie znajdzie się na tablicy informacyjnej budynku sądu, na stronie internetowej komornika prowadzącego sprawę oraz stronie Krajowej Rady Komorniczej. Są pewne ograniczenia co do osób, które mogą uczestniczyć w licytacji. Otóż uczestnikiem licytacji komorniczej nie może być dłużnik, małżonek i najbliższa rodzina dłużnika, a tajże komornik lub inne osoby biorące udział w sprawie sądowej.