Blog

samochód na lawecie

Czy można stracić samochód za długi?

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika niewywiązującego się ze zaciągniętego zobowiązania jest bardzo częstą sytuacją, która ma na celu całkowite uregulowanie należności. W większości przypadków okazuje się, ze wystarczające jest zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia lub świadczeń. Jednak istnieją przypadki, gdy takie postępowanie nie jest wystarczające, żeby spłacić cały zaciągnięty dług. W takich sytuacjach stosuje się metody, które są dla dłużnika bardziej dotkliwe. Jedną z form windykacji długów jest zajęcie ruchomości w postaci pojazdu mechanicznego.

Czytaj więcej

figurka domu obok młotka sędziowskiego

W jakich sytuacjach komornik może zająć nieruchomość?

Problemy finansowe dotykają sporej liczby Polaków. Okres pandemiczny oraz wysoka inflacja przyczyniają się do upadku przedsiębiorstw. Konsekwencje są odczuwalne zarówno dla właścicieli firm, jak i pracowników, którzy niejednokrotnie z dnia na dzień zostają pozbawieni głównego źródła dochodu. Bardzo często ostatnią deską ratunku dla firmy jest zaciągnięcie kredytu na kontynuowanie działalności. Nierzadko bywa także, że osoby prywatne zmuszone są do wzięcia pożyczki na poczet bieżących kosztów, uregulowania rat za mieszkanie, czy też spłaty zaległych zadłużeń. Taki obrót zdarzeń powoduje wzrost ilości niewypłacalnych dłużników. W kryzysowych sytuacjach, gdy nie można wyegzekwować długu, do sprawy angażuje się komornika sądowego, który stara się ściągnąć dług, stosując różnego rodzaju egzekucje majątku.

Czytaj więcej

młotek aukcyjny

Licytacje komornicze – na czym polegają?

Licytacja komornicza jest jedną z metod pozwalających na odzyskanie długu wierzyciela. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie, gdy dłużnik nie jest w stanie w inny sposób spłacić zaciągniętego kredytu. Ma wtedy miejsce zajęcie majątku dłużnika i spieniężenie go na poczet spłaty zadłużenia i pokrycia kosztów komorniczych. Jednak to, co dla jednych jest trudną sytuacją życiową, dla drugich może być okazją do nabycia mienia po niższej cenie.

Czytaj więcej

młotek sędziego i model rodziny

W jaki sposób komornik ściąga zaległe alimenty?

Każdy rodzić bez względu na to, czy wychowuje dziecko samotnie, czy też wspólnie z drugim rodzicem, zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki utrzymania oraz edukacji swojego dziecka. Gdy oboje rodziców wychowują dziecko razem, podział prawny nie jest potrzebny, ponieważ rodzice dogadują się miedzy sobą  i dzielą zakres  obowiązków. W przypadku, gdy rodzice decydują się na rozstanie, a dziecko pozostaje z jednym z nich, należy pamiętać o tym, że obowiązek utrzymywania dziecka obowiązuje zarówno mamę, jak i tatę. W takich sytuacjach alimenty nakładane są najczęściej na stronę nieopiekującą się dzieckiem na co dzień. Co w momencie, gdy osoba obciążona alimentami, uchyla się od płacenia danego zobowiązania? W takiej sytuacji udać się do komornika z wnioskiem o egzekucję zadłużenia?

Czytaj więcej

licytacja domu

Jak długo może potrwać egzekucja komornicza z nieruchomości?

W sytuacji, w której wierzyciel nie potrafi doprowadzić do spłaty długu, jego ostatnią deską ratunku okazuje się egzekucja komornicza z nieruchomości. Jest to najskuteczniejsza metoda pozwalająca na szybkie odzyskanie całej należności. Odpowiedzi na pytania, na czym polega oraz jak długo może trwać procedura egzekucyjna z nieruchomości, poznacie Państwo w poniższym artykule.

Czytaj więcej

windykacja komornicza

Czy windykacja i egzekucja komornicza to pojęcia tożsame?

Niedotrzymywanie zobowiązań wobec wierzycieli bardzo często kończy się nieprzyjemnościami związanymi z wszczęciem procedur mających na celu uzyskanie spłaty istniejącego zadłużenia. W takich sytuacjach słyszy się o windykacjach oraz egzekucjach komorniczych. Obie procedury dążą do tego samego celu, natomiast różnią się co do metod uregulowania długu. Poznaj różnice pomiędzy egzekucją a windykacją komorniczą.

Czytaj więcej