Windykacja długów – jak przebiega?

Windykacja długów polega na dochodzeniu swojej własności przy użyciu środków prawnych obowiązujących na danym obszarze. Takie postępowanie jest więc w pełni legalne, o ile podejmowane czynności nie przekraczają przepisów prawa.

Windykację długów można podzielić na dwa rodzaje:

  • windykację miękką, która obejmuje między innymi wysyłanie wiadomości do dłużnika, przeprowadzanie rozmów telefonicznych czy kierowanie do niego pism z wezwaniem do zapłaty,
  • windykację twardą, którą można rozpocząć, gdy łagodniejsza forma nie przyniosła rezultatu. Należy do niej między innymi postępowanie sądowe lub komornicze.

Warto podkreślić, że windykacja długów nie jest tożsama z egzekucją długów. Różnica jest widoczna między innymi w tym, że windykację długów mogą prowadzić prywatne przedsiębiorstwa, natomiast egzekucja należy do zadań komorniczych i jedynie urzędnik państwowy może ją wykonać. Windykacja komornicza stanowi ostatni etap odzyskiwania długów i zwykle jest najskuteczniejszą metodą, aby uzyskać od dłużnika swoją należność.