Egzekucja długów – na czym polega?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że egzekucja długów zawsze odbywa się na wniosek wierzyciela. Osoba, która wyczerpała inne środki mające na celu odzyskanie należności, może zgłosić się do kancelarii, aby uzyskać pomoc.

Aby to zrobić, niezbędne jest dysponowanie tytułem wykonawczym, czyli na przykład nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego jest on podstawą egzekucji.

Czasami przeprowadzenie egzekucji sądowej utrudnia fakt, iż wierzyciel nie ma żadnej informacji na temat dłużnika. W takiej sytuacji można zlecić komornikowi z danego obszaru poszukiwanie majątku dłużnika. Urzędnik kontaktuje się w tym celu między innymi z ZUS i innymi instytucjami, aby ustalić sytuację życiową dłużnika – to, czy jest on zatrudniony, lub czy pobiera świadczenia emerytalne.

Egzekucja długów polega na zajęciu określonych składników majątku (są one ustalone w tytule wykonawczym). Mogą to być między innymi nieruchomości, ruchomości, rachunek bankowy lub wynagrodzenie za pracę. Jeśli dany składnik majątku zostanie zajęty, informację o tym otrzymuje zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.