Egzekucja długów – Żyrardów

Komornik sądowy Adam Derda zajmuje się egzekucją długów w Żyrardowie. Wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności negocjacyjne pozwalają znacznie usprawnić działania, których celem jest odzyskanie pieniędzy. Dlatego, jeśli masz trudności z samodzielnym odzyskaniem długu, albo dłużnik odrzucił polubowne rozwiązanie sporu, wtedy warto skorzystać z pomocy eksperta. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty egzekucji długów w Żyrardowie.

 

Egzekucja długów – co warto o niej wiedzieć?

Już od wielu lat nasza kancelaria zajmuje się egzekucją długów w Żyrardowie. Działania te zawsze odbywają się na wniosek wierzyciela. Osoba, która wyczerpała inne środki mające na celu odzyskanie należności, może zgłosić się do kancelarii, aby uzyskać pomoc. Aby to zrobić, niezbędne jest dysponowanie tytułem wykonawczym, czyli na przykład nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego jest on podstawą egzekucji.

 

Egzekucja sądowa w Żyrardowie

Wykonujemy również egzekucje sądowe na terenie Żyrardowa. Warto wiedzieć, że tego typu działania mogą zostać wszczęte na wniosek: wierzyciela, prokuratora albo organizacji pozarządowej lub przez sąd z urzędu. Czasami przeprowadzenie egzekucji sądowej utrudnia fakt, iż wierzyciel nie ma żadnej informacji na temat dłużnika. W takiej sytuacji można zlecić komornikowi z danego obszaru poszukiwanie majątku dłużnika. Urzędnik kontaktuje się w tym celu między innymi z ZUS i innymi instytucjami, aby ustalić sytuację życiową dłużnika – to, czy jest on zatrudniony, lub czy pobiera świadczenia emerytalne.

 

Egzekucja długów – na czym polega?

Egzekucja długów polega na zajęciu określonych składników majątku (są one ustalone w tytule wykonawczym). Mogą to być między innymi nieruchomości, ruchomości, rachunek bankowy lub wynagrodzenie za pracę. Jeśli dany składnik majątku zostanie zajęty, informację o tym otrzymuje zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią na ul. Okrzei 19 w Żyrardowie.