Licytacje komornicze

Licytacje komornicze – aktualnie trwające

W poniższym linku znajdują się aktualne licytacje, jakie prowadzę. Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi obwieszczeniami Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda – Kancelaria Komornicza nr II w Żyrardowie

 

Na czym dokładnie polega licytacja komornicza?

Licytacja komornicza, niezależnie od tego, czy chodzi o licytację nieruchomości, czy ruchomości, jest procedurą ściśle obwarowaną przepisami. Polega ona na publicznej sprzedaży elementów wchodzących w skład majątku dłużnika. Uzyskane w wyniku sprzedaży zyski służą do spłaty należności wierzycielowi.

Organem, który przeprowadza licytację komorniczą, jest urzędnik działający przy właściwym sądzie rejonowym. Warto zdawać sobie sprawę, że licytacja ruchomości lub nieruchomości może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy nie ma innej możliwości egzekucji długu. Jest to więc rozwiązanie ostateczne, po które sięga się wtedy, gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy z organami państwowymi.

Licytację komorniczą ogłasza się poprzez obwieszczenie (znajdą je Państwo w podanym powyżej linku). Osoby zainteresowane mają określony czas na obejrzenie składników majątku, którego dotyczy licytacja. Warunkiem niezbędnym do udziału w licytacji jest wniesienie określonej kwoty wadium.

W licytacji zwycięża osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę. Decyzję o przybiciu, czyli potwierdzeniu tego, kto zwyciężył w licytacji komorniczej, uprawomocnia sąd.