Licytacje komornicze

Licytacje komornicze – Żyrardów

Licytacje komornicze w Żyrardowie są jednym ze sposobów, aby komornik wyegzekwował od dłużnika istniejące zobowiązania. Zasady przebiegu egzekucji reguluje kodeks postępowania cywilnego. Warto wiedzieć, że licytacja komornicza jest rodzajem publicznej sprzedaży nieruchomości lub ruchomości dłużnika przeprowadzanej przez komornika. 

 

Nie każdy może wziąć udział w licytacji komorniczej. Do tej grupy zaliczają się:

  • osoby przybyłe w charakterze urzędowym,
  • bliscy dłużnika (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo),
  • bliscy komornika (analogicznie jak w przypadku dłużnika).

 

Pozostali chętni przed rozpoczęciem licytacji muszą uiścić wadium, czyli opłatę za wstęp.

 

Licytacja komornicza w Żyrardowie – co warto o niej wiedzieć?

Licytacja komornicza w Żyrardowie – tak samo, jak w innych miastach – musi odbyć się zgodnie z przepisami. Polega ona na publicznej sprzedaży elementów wchodzących w skład majątku dłużnika. Uzyskane w wyniku sprzedaży zyski służą do spłaty należności wierzycielowi.

Organem, który przeprowadza licytację komorniczą, jest urzędnik działający przy właściwym sądzie rejonowym. Warto zdawać sobie sprawę, że licytacja ruchomości lub nieruchomości może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy nie ma innej możliwości egzekucji długu. Jest to więc rozwiązanie ostateczne, po które sięga się wtedy, gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy z organami państwowymi.

 

W jaki sposób ogłasza się licytację komorniczą?

Licytację komorniczą ogłasza się poprzez obwieszczenie (znajdą je Państwo w podanym powyżej linku). Osoby zainteresowane mają określony czas na obejrzenie składników majątku, którego dotyczy licytacja. Warunkiem niezbędnym do udziału w licytacji jest wniesienie określonej kwoty wadium.

W licytacji zwycięża osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę. Decyzję o przybiciu, czyli potwierdzeniu tego, kto zwyciężył w licytacji komorniczej, uprawomocnia sąd.

 

Licytacja komornicza w Żyrardowie – aktualności

W poniższym linku znajdują się aktualne licytacje komornicze w Żyrardowie, które prowadzę. Zapraszam do zapoznania się z ostatnimi obwieszczeniami Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda – Kancelaria Komornicza nr II w Żyrardowie

 

Komornicy w Żyrardowie

Komornicy są zawodem zaufania publicznego. Z usług naszej kancelarii komorniczej warto skorzystać zawsze wtedy, kiedy nie możesz samodzielnie odzyskać swoich pieniędzy. W problemach z dłużnikami, których nie da się rozwiązać polubownie, może pomóc właśnie komornik sądowy. Co istotne, taka osoba działa według ściśle określonych przepisów, dlatego, aby zaangażować go w odzyskanie należności, trzeba dysponować prawomocnym tytułem z klauzulą wykonalności wydawaną przez sąd.

 

Czym jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to bardzo istotny dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczącej wszczęcia egzekucji. Przede wszystkim można się z niego dowiedzieć, przeciwko komu jest ona prowadzona i kto może jej żądać. Określa także rodzaj świadczenia. Każdy komornik sądowy jest zobowiązany do tego, aby podejmować działania w pełni zgodne z tytułem wykonawczym.

W celu jego uzyskania należy złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Wszystkich zainteresowanych tego rodzaju działaniami zapraszamy do kontaktu. Komornik sądowy Adam Derda wesprze Cię merytorycznie, a także odpowie na pytania związane z uzyskaniem tytułu wykonawczego w konkretnej sprawie.