W jakich sytuacjach komornik może zająć nieruchomość?

Problemy finansowe dotykają sporej liczby Polaków. Okres pandemiczny oraz wysoka inflacja przyczyniają się do upadku przedsiębiorstw. Konsekwencje są odczuwalne zarówno dla właścicieli firm, jak i pracowników, którzy niejednokrotnie z dnia na dzień zostają pozbawieni głównego źródła dochodu. Bardzo często ostatnią deską ratunku dla firmy jest zaciągnięcie kredytu na kontynuowanie działalności. Nierzadko bywa także, że osoby prywatne zmuszone są do wzięcia pożyczki na poczet bieżących kosztów, uregulowania rat za mieszkanie, czy też spłaty zaległych zadłużeń. Taki obrót zdarzeń powoduje wzrost ilości niewypłacalnych dłużników. W kryzysowych sytuacjach, gdy nie można wyegzekwować długu, do sprawy angażuje się komornika sądowego, który stara się ściągnąć dług, stosując różnego rodzaju egzekucje majątku.

Jakie są rodzaje egzekucji wykonywanych przez komornika?

Komornik może posunąć się do tego rodzaju egzekucji w sytuacji, gdy wysokość zadłużenia jest wysoka oraz nie ma innego sposobu na spłatę. Jednak zanim do tego dojdzie, funkcjonariusz musi podjąć inne próby windykacji długu, które są mniej dotkliwe dla dłużnika. Do najpopularniejszych sposobów zaliczyć można:

  • egzekucję z konta bankowego,
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucję z emerytury lub renty,
  • egzekucję z innych źródeł przychodu, takich jak zwrot podatku lub zasiłek dla bezrobotnych.

Jeżeli powyższe sposoby nie są w stanie pokryć zaciągniętego długu, komornik może wystąpić o zajęcie innego majątku, np.: zbędnego sprzętu wyposażenia domu, mienia, które nie jest wykorzystywane w celach zarobkowych, części zgromadzonego opału oraz pojazdów mechanicznych.

Kiedy może dojść do zajęcia nieruchomości?

Istnieją pewne przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby komornik mógł zająć nieruchomość należącą do dłużnika. Po pierwsze, wysokość zadłużenia musi osiągnąć odpowiedni poziom określony procentowo – bez dodatkowych kosztów i odsetek musi on przekraczać 5% szacowanej wartości nieruchomości. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że komornik może zająć mieszkanie, które na daną chwilę jest zamieszkane przez dłużnika lub inne osoby. Jest to jeden z najbardziej dotkliwych sposobów odzyskania długu, który przeprowadzany jest w ostateczności, gdy wszelkie inne rodzaje egzekucji komorniczych zawodzą.