Jak długo może potrwać egzekucja komornicza z nieruchomości?

W sytuacji, w której wierzyciel nie potrafi doprowadzić do spłaty długu, jego ostatnią deską ratunku okazuje się egzekucja komornicza z nieruchomości. Jest to najskuteczniejsza metoda pozwalająca na szybkie odzyskanie całej należności. Odpowiedzi na pytania, na czym polega oraz jak długo może trwać procedura egzekucyjna z nieruchomości, poznacie Państwo w poniższym artykule.

Na czym polega egzekucja komornicza z nieruchomości?

Procedura zajęcia nieruchomości polega na przejęciu przez komornika danej nieruchomości, a następnie jej spieniężenie na aukcji, co z kolei pozwala na spłatę długu wierzycielowi. Dlaczego ta metoda jest najskuteczniejsza ze wszystkich dostępnych? Najprościej mówiąc – wartość nieruchomości jest najczęściej zbliżona do wysokości zadłużenia. Pozwala to na szybką spłatę długu za jednym razem. Warto jednakże podkreślić, że sam proces egzekucji komorniczej z nieruchomości jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Można podzielić go na poszczególne etapy:

  1. Skierowanie sprawy do sądu – jest to pierwszy krok, jaki podejmuje wierzyciel. W procesie sądowym rozważa się wszystkie dostępne metody pozwalające na odzyskanie zadłużenia. W przypadku, gdy są one nieskuteczne, sprawa kończy się nadaniem jej tytułu wykonawczego, który upoważnia do wszczęcia procedury komorniczej;
  2. Złożenie wniosku do komornika – wierzyciel przekazuje wniosek do komornika. Dokumentacja powinna informować o tym, że zajęcie nieruchomości jest jednym ze sposobów na przeprowadzenie egzekucji komorniczej;
  3. Zajęcie nieruchomości – komornik podejmuje próbę odzyskania długu, gdy okazują się one nieskuteczne, urzędnik ma prawo dokonać zajęcie nieruchomości,
  4. Wezwanie do spłaty zadłużenia – na tym etapie dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty zadłużenia w terminie 14 dni,
  5. Wycena nieruchomości – gdy przed upływem dwóch tygodni, dłużnik nie ustosunkuje się do wezwania lub nie spłaci zadłużenia, następuje oszacowanie wartości nieruchomości,
  6. Ogłoszenie licytacji – gdy opis i oszacowanie nieruchomości jest uprawomocnione, urzędnik wyznacza termin licytacji. Data, miejsce oraz informacje o nieruchomości zostają podane do informacji publicznej,
  7. Licytacja oraz podział uzyskanej wartości – po zakończeniu licytacji, uzyskane pieniądze podlegają podziałowi na rzecz spłaty zadłużenia oraz kosztów związanych z przeprowadzoną egzekucją.

Czy można określić dokładny czas trwania egzekucji?

Niestety nie można jednoznacznie określić, ile czasu upłynie od wszczęcia podstępowania sądowego do spłaty zadłużenia. Na długość trwania procedury wpływa kilka czynników, m.in. sytuacja finansowa dłużnika, czy też dostępne na jego temat informacje, którymi dysponuje wierzyciel. Uśredniając – egzekucja komornika z nieruchomości może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Najdłuższym etapem całego procesu jest sprawa sądowa, która może trwać kilka miesięcy.