Czy można stracić samochód za długi?

Postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika niewywiązującego się ze zaciągniętego zobowiązania jest bardzo częstą sytuacją, która ma na celu całkowite uregulowanie należności. W większości przypadków okazuje się, ze wystarczające jest zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia lub świadczeń. Jednak istnieją przypadki, gdy takie postępowanie nie jest wystarczające, żeby spłacić cały zaciągnięty dług. W takich sytuacjach stosuje się metody, które są dla dłużnika bardziej dotkliwe. Jedną z form windykacji długów jest zajęcie ruchomości w postaci pojazdu mechanicznego.

W jakich sytuacjach samochód może być zajęty na poczet długów?

W specyficznych przypadkach sąd może zadecydować o zajęciu majątku dłużnika, w szczególności jego ruchomości, jakimi są m.in. samochody będące jego własnością. Najczęściej ma to miejsce, gdy wysokość długu jest wysoka, a standardowe metody nie są wystarczające do pokrycia tak dużego zobowiązania. Trzeba mieć na uwadze, że pojazd może zostać objęty egzekucją nawet w przypadku, gdy dłużnik jest tylko jednym z właścicieli auta. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest, aby dłużnik był głównym użytkownikiem lub współużytkownikiem samochodu. Pojazd może zostać zajęty także w przypadku, gdy stanowi on narzędzie wykorzystywane w pracy dłużnika. Niektóre przedmioty, które są wykorzystywane w celach zarobkowych, nie mogą być objęte egzekucją komorniczą, jednak nie tyczy się to pojazdów samochodowych. Bez znaczenia jest również to, w jakim kraju zarejestrowane jest auto.

Czy są sytuacje, w których można uniknąć objęcia samochodu egzekucją?

Teoretycznie jest taka możliwość. W przypadku małżeństwa, gdy pojazd stanowi odrębny majątek współmałżonka niebędącego dłużnikiem, może on wystąpić o zwolnienie samochodu z puli przedmiotów objętych egzekucją. Co w przypadku gdy dłużnik ukrywa lub nie chce oddać przedmiotu wraz z dokumentacją? W takich sytuacjach sąd może zmusić dłużnika do wyjawienia jego majątku. Oznacza to, że osoba będzie miała obowiązek wskazać miejsce, w którym znajduje się pojazd. W przeciwnym wypadku sąd może wystawić nakaz przeszukania. W ostateczności dłużnik zostanie obciążony grzywną, która w skrajnych przypadkach może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych.